લગ્ને શનિ : વાસ્તવિકતા

લગ્ને શનિ : વાસ્તવિકતા : અશુભ શનિ – વ્યક્તિને પ્રણય હીન બનાવે છે.

શનિ પ્રણય હીન છે.

તે માનવીની સાચીખોટી ખામીઓ રજૂ કરીને , તેની સાથે દલીલબાજી કરીને પોતે જીવનસાથી

કરતાં હોશિયાર છે તે સાબિત કરવાનો મિથ્યા પ્રયત્ન કરનાર છે.

છેવટે બંને વચ્ચે ટકરાવ ઉભો થાય છે. તકરારો અને મતભેદ થઈ છેવટે મનભેદ થઈ  સંયોગ માં  વિયોગ  કરાવે છે.

ટૂંક માં લગ્ને શનિ ની હાજરી   ” પ્રણય હીન “  અને  ” ફોલ્ટ ફાઈન્ડઈંગ નેચર  “ વ્યક્તિનો.

( Foult finding Nature )

ડૉ. સુધીર શાહ નાં વંદન

મારા અનુભવો ની ડાયરી માંથી.

 1. be happy…god bless you….your shani is helpful .
  now i am Retired – no more post

 2. sir mari kundali ma pan shani makar lagn ma viraj man se ….kai problem thai sake

 3. yes, agreed with your views about shani at lagna.
  I am interested for remedies of it .please show me.
  lagna- 09 shani & guru
  10-mangal & shukra
  11-surya & budh
  06-chandra & rahu

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: