Category Archives: Medical Astrology

આયુર્વેદ અને જ્યોતિષ નો સંબંધ..

આયુર્વેદ  માં વાયુ-વાત તત્વ,  પિત્ત તત્વ, અને  કફ તત્વ ગણાય છે 

તે જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં આધ્ય નાડી , મધ્ય નાડી અને અંત્ય નાડી ગણાય છે. 

જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં  ૨૭ નક્ષત્રો ને ત્રણ વિભાગમાં વહેંચી નખાયા છે.

આધ્ય નાડી – વાયુ-વાત તત્વ       મધ્ય નાડી – પિત્ત તત્વ        અંત્ય નાડી – કફ તત્વ 

       અશ્વીની                               ભરણી                            કૃતિકા 
       આદ્રા                                 મૃગશીર્ષ                           રોહિણી 
       પુનર્વસુ                                પુષ્ય                              આશ્લેષા 
     ઉતરાફાલ્ગુની                       પૂર્વાફાલ્ગુની                        મઘા 
        હસ્ત                                  ચિત્રા                             સ્વાતિ 
      જયેષઠા                                અનુરાધા                          વિશાખા 
        મૂળ                                  પૂર્વાષાઢા                        ઊતરાષાઢા  
       શતતારા                              ધનિષઠા                           શ્રવણ
      પૂર્વાભાદ્ર                             ઊતરાભાદ્ર                         રેવતી 

જન્મકુંડલી  મેળાપક માં  વર કન્યાની  એકજ નાડી વિવાહ યોગ્ય નથી કારણ કે એકજ 

નાડી હોતા સંતતિ થતી નથી ,તથા વંશ વૃદ્ધિ થતી નથી , તેમ શાસ્ત્રનો નિયમ છે, 

પરંતુ મારા સંશોધનમાં  આવ્યું છે કે એકજ નાડી પરંતુ ચરણ અલગ હોય તો લગ્ન થઈ 

શકે અને સંતતિ તથા વંશ વૃદ્ધિ પણ થઈ શકે.

નક્ષત્ર નાં આધારે અલગ અલગ નાડી થકી ( વિપરિત નાડી ) ગર્ભ ધારણ કરવામાં અનુકુળ રહે છે,

વાયુ – પિત્ત – કફ નો પ્રભાવ જન્મનાર બાળક પર વધુ માત્રામાં ન આવે .

 ———————————————————————————————
                                           વર 
———————————————————————————————
                           આદ્ય                  મધ્ય                 અંત્ય 
———————————————————————————————
             આદ્ય          ૦                      ૮                    ૮
કન્યા      મધ્ય           ૮                      ૦                    ૮
             અંત્ય          ૮                      ૮                    ૦
———————————————————————————————

જ્યોતિષશાસ્ત્ર માં કુંડલી મેળાપક માં નાડી ને ૩૬ માંથી ૮ ગુણાંક અપાયા છે. અને વર કન્યા વચ્ચે 

૮ માંથી ૮ ગુણાંક મળે તે બહુજ જરૂરી હોય છે. 

જે નક્ષત્રનાં પ્રભાવ માં તમે જનમ્યા હશો તે પ્રમાણે નાં વાયુ – પિત્ત કે કફ ની પ્રકૃતિ તમારી હશે. 


ડો. સુધીર શાહ

My Self : Dr Sudhir Shah

Swine Flu..Improve Immunity..સ્વાઇન ફ્લૂ..રોગપ્રતિકારક ક્ષમતા વધારો..

સ્વાઇન ફ્લૂ

રોગપ્રતિકારક ક્ષમતા અથવા ઇમ્યુનિટીઓછી થવાના કારણોમાં ભય,  ડર,  ઉદ્વેગ, ચિંતા,  વિશાદ, ઇર્શા ભાગ ભજવે છે. આ બધા ને લઇને આપણા શરીર માં અસંતુલન પેદા થાય છે,  જેથી રોગપ્રતિકારશકતી નબળી પડે છે. રોગપ્રતિકારશકતી નબળી ને કારણે કોઇ પણ વાયરસ(વિષાણું) શરીર પર કબજો જમાવે છે.

હાલમાં સ્વાઇન ફ્લૂ વાયરસે દુનીયામાં કબજો જમાવ્યો છે. સામાન્ય રીતે ત્રણે દોષોનું સંતુલન જળવાઇ રહે અને વિષાણું સામે સંરક્ષણ મળે તો સ્વાઇન ફ્લૂ વાયરસ થી પણ બચી શકાય. વૈદક શાસ્ત્રમાં સિતોપલાદિ ચુણઁ અને જેઠીમધ ચુણઁ નો ઉપયોગ દર્શાવ્યો છે. બંન્ને ચુણઁ ને સમાન ભાગે ભેગું કરીને મધ/કે ગાય ના ઘી  સાથે દીવસમાં બે વાર લેવું.

માત્રા : અડધી ચમચી ચુણઁ (3 ગ્રામ) + મધ અથવા ગાય ના ઘી સાથે. (દીવસમાં બે વાર ) 15 દીવસ.

એલચી + લવીંગ  + વરીયાલી નો મુખવાસ જમ્યા પછી જરુર થી લો.

તથા નીયમીત 7  કલાક ની ઉંઘ જરુરી.

પ્રાણાયમ કરો/ કસરત કરો.

ઉપરોકત ચાર બાબતો નો ઉપયોગ શરું કરી દો અને રોગપ્રતિકારક ક્ષમતા વધારો જેથી કોઇપણ વાયરસ થી રક્ષણ મળી શકે.

 

ડો. સુધીર શાહ

Note :

(1) though this is safe medication but take an advice from your physician before taking this.

(2) this is an informative article and please take advice from your Doctor or ayurvedic physician for the treatment.

Flash News : Current projections for the availability of an  H1N1  vaccine in India range from 3-6 months.

 

 

Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital and Medical Research Institute..

 A dream which has come true

 Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital and Medical Research Institute.

Dr Nitu Mandake, a noted cardiac surgeon had a dream; the dream of a hospital which would be the best in its category. He had initially envisaged the project as a heartcare centre

 He left his body in 2003 before his dream could come true; but with God’s grace today in 2009 there are some people who have completed what Dr Nitu Mandke started years ago.

Kokilaben , wife of the well known industrialist Dhirubhai Ambani and Anil Ambani his son; fulfilled this desire and completed Dr Nitu Mandke’s dream hospital.

The inauguration happened on the 26th January 2009, with the name ‘The Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital and Medical Research Institute, located in Andheri.

Today when I read about the inauguration I went back in time to our first meeting.

I had initially met Dr Nitu in 1991 at a conference on Medico Astrology at the famous SP College in Pune.

I found him to be a person very interested in and with a strong belief in the subject of Astrology. He also wished to work for the upliftment of Astrology as a perfect science.

  I had very good relations with him and there was mutual respect.

Though no longer alive to rejoice his fulfilled dream, I remember him and wish to honor him here on my blog today for his good works.

Dr.Sudhir Shah, Dr.P.V.Vartak and Dr.Nitu Mandke at the medico-astrology conference..pune..

 This photograph is from the same conference published in the news paper, Maharashtra Herald of Pune, on 27th March 1991.

 

Dr.Sudhir Shah

 

 

 

 

Medical Astrology…2

astromedical by Dr.Sudhir Shah

Astromedical Chart — easy to understand.

12 Parts of the Body , 12 Division of  Astrological Sign , from head to feet…Aries to Pisces….and  the area of  Disease.

Dr. Sudhir Shah

Medical Astrology..by Dr.Sudhir Shah

Gems (Therapy) and Astrology is co-related. In study of AyurvedaHomeopathy study of astrology is very important. Gem stone therapy should not be deemed the practice of medicine and should not be viewed as a substitute for consultations with your physician or other health care professionally, which please note. Gem Therapy is simple in application and with out any risk.

Some Alternative Gems (Secondary) & Their uses:

Amethyst: Amethyst is the Ray of  Spiritual Mastery. This vitalises man’s spiritual nature with life giving power and animates and expands the soul consciousness. This stone is particularly used to cure gout. It is also useful in getting good sleep or pleasant dreams.

Green Ray:  The key note of our planet and colour of nature. The green radiance is essential to our health and happiness. It is the colour of  balance and harmony. Green opens and enlightens the mind and spirit with Wisdom (Yellow Ray) and Truth (Blue Ray), which are the components of green. The fulfillment or completion of the Green rays in its subjective aspect is the man of balanced Mind & the man of peace and Harmony, Sympathy and Generosity.

Amber: Arabs use powdered Amber to prevent miscarriage; they also use it as a medicine for boils, carbuncles, ulcers etc. Epistaxix was treated by putting the Amber in side the nose. For treating Gaitre, the stone was tied round the neck. Burnt Amber ash is useful for woman in labour pains and easy delivery. In very hot countries people keep the Amber in hand to cool their body.

Brown AgateFakirs always use a necklace of this stones. Muslims consider this stone very sacred. In ancient times this stone very used for stopping excessive bleeding in women during periods. Personally I have found this stone very sensitive for dowsing.

Carnelion Or Blood Stone: Used mostly for Haemorrhages from different parts of the body, Acne, & Ulcers.

Crystal:  Crystal was used in ancient times to reduce glandular swelling and to cure eye diseases like glaucoma, conjunctivitis. It was also supposed to strengthen the heart. Personally I have found that a necklace of crystals when worn brings down high temperature and cools the body.

Garnet:   Garnet is useful to cure Eczema, Psoriasis and other skin infections.

A list of some common elements and the gems that might be useful in them is given below. Gems do provide only a helping hand and are not a complete cure in themselves. Regular research has given good positive results; hence some diseases which can be cured through the help of gem cosmic rays are given:

*   Acidity, Digestive disorder, High Blood Pressure – Emerald Gem

  • Common cold, constipation, Bronchitis – Red Corol
  • Insomania – Moon Stone
  • Piles – Red Coral & Pearl
  • Asthma – Blue sapphire
  • Gout (Rheumatism) – Red coral & Amethyst
  • Heart disease – Ruby

Every thing in this universe is composed of Seven Rays of colour. We can see these rays in Rainbow. We can call it MeghadhanushaVIBGYORrays. VIBGYOR RAYS mean combination of  VIOLET,  INDIGO,  BLUE,  GREEN,  YELLOW,  ORANGE  &  RED. Through a Prism one can find or see these COSMIC rays. In the ancient Indian text, the “KURMA PURANA“, the seven planets are to be seen as condensations of the seven cosmic rays. It was understood that on our planet Earth the greatest condensation of the cosmic rays are found in natural gem stones. This chart ( Visit my website as under) shows you the Metal, Chakra, Planets, Cosmic Colour, Primary Gems, Sanskrit Name & Alternative Gems (Secondary Gems) & Zodiac Sign as per Hindu system of astrology.

Note: Gem stone therapy should not be deemed as practise of medicine and should not be viewed as a substitute for consultations with your physician or other health care professional.

Dr.Sudhir Shah

01-01-2009 

Time (Samay) + Understanding (Samaj) + Situation(Sanjog) = Satisfaction (Santosh)

Time is forever speeding away. Time never halts. As soon as a child is born, we take down the time of birth. He takes birth only at the particular time decided by the Lord Almighty. Once he is born, the speed of time begins its count down towards death. Time is supreme. Time is ahead in every way.

Nothing can be got before or after time. We receive every thing only at the right time. Picking up the right moment and making right use of time is called the art of understanding. The person who makes use of all understanding at every moment (Time) is called lucky. As our every decision is dependent on the amount of understanding we use in every moment it becomes very important to make the right use of it.

When one can walk along with time; taking decisions on time with understanding; and also behave with understanding;  then I can say without doubt that the situation has come. Situations build man, they give shape to man. They can take a man to depths of defeat as also to the peak of success.

Waiting is hidden in time. Time makes a man wait. Can we ever get any thing before time? Never. In fact it is important to get everything on Time; so becomes necessary to recognize the right Time. That is why I say, “Hard work, done on recognizing the correct Time never fails”.
This correct Time means Fate;  to act with it is called hard work;  also important is to combine hard work with the right understanding. When a Situation arises due to good Fate; the correct direction, true act, correct decision, done with correct understanding will give total satisfaction.

Time itself gives rise to situations. Time is forever with us, day and night, like a shadow. As time is so important it becomes necessary to note the correct birth time of a child. In the science of astrology; readers remember always to take down the birth date, time, place for the record. Without these three important information a horoscope cannot be made. What is a horoscope, we will discuss some other time. At present I am discussing only Time + Understanding + Situation = Satisfaction.

Time never waits for anyone; it walks non stop. Over and over again we hear the words – Time flew away. Constantly 24 hours, the clock points us the present time; also reminds us of all time that has already passed away. Even a dead clock shows the correct time twice every day.

No one can compete with time. The entire universe has to wait for time. Waiting for some one, the sweet and sour memories are forgotten because of the blessing of time.

An astrologer, Nestrodomas, 400 years ago had forecasted the happenings with his intuitions for the coming 400-500 years. He can only tell us and caution us about the happenings. Whatever has to happen will occur in the exact time. But it does give us deliverance in the form of inference; ie we get the time to think before taking decisions and leaping into some situation.

“This should happen at this time” or “This will happen at this time” or “Take care at this time” or “take advantage of the coming time” or “You missed yesterday’s auspicious time” – Only a good astrologer will be able to tell you all this.
An astrologer is a guide who recognizes the correct time and tells you before hand, helping you to be ready and take advantage of the right situation.

Think for a moment, ‘Am I able to walk along with time in the right way, do I take my decisions after understanding the time period, Am I able to take advantage of the correct time in the right way?’ – Gone time never comes back. What is left with us are only the memories and then a wait for ‘The next time’ when we might be provided with another opportunity. To avoid this delay one can understand the right time earlier through astrology. To be able to not waste any opportunity, proper understanding is required. To know and take advantage of the right time, the right situation should arise; only then one can experience the desired satisfaction.

Understanding would mean to be aware of – “What am I saying?”; to be aware of what you are doing. “ Yes, I know what I am doing and what you are telling me”. To know the meaning of all our actions is to act with understanding. To understand what is being explained, to evaluate, to reach into the deapths of one’s mind is to understand.

Even elderly people can be compared to a small child when they lack the understanding. A non understanding person can also be compared to a donkey; as he lacks the required understanding. Another type of understanding which depicts an aggressive and proud nature is , “What do you think of yourself, I will see you”.
Another type of understanding would be in the form of confession or a repentance,
“Yes, I live in whatever way God keeps me; I may have committed some sins in the past births, so have to go through this misery”.

In both situations a different type of understanding is hidden; but understanding is there.

Understanding works in different ways. To get the right meanings one has to do meaningful evaluations and then come to conclusions.

Understanding has a lot of ………. Hidden in it. It can take a man very deep he could become so deeply immersed in his thoughts that out of the concentration some useful inventions come in this world. All scientists are the out come of understanding. They have the capacity to understand some things in particular ways so come out with inventions for the benefit of society.

What someone has said, if it is evaluated with the right understanding, only then some permissions are given.

Understanding comes slowly. A new born baby cannot speak.. to be able to express its desires or wants it can only cry out. It cannot say it is hungry and wants milk. The mother understands its language and comforts him. That is the mothers understanding. The child has the understanding to only cry for whatever it needs.. it explains through a code language. It is also understanding because of which a code or signal can be understood.

An incident which takes shape due to time and understanding is called a situation. Situation has to be respected.situations can sometimes pressurize a person; other times gives satisfaction and we feel grateful to the situation. They also heal our wounds, as also build up and shape our personalities in better ways. Situations have the power to either lift us up or take us to the lower depths.
According to our needs the situation gives or takes away.
One can also be deceived by situations.
Situations are powerful as they hold time, fate, deeds, understanding of hard work.
If fate and hard work can be understood and explained on time – it is only through the science of astrology; through an experienced astrologer.

 

 

Dr.Sudhir Shah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction of Astrology ( A Proven Science ) Why, One has to belive in astrology.!!

(A Proven Science)

Here I will give you an Introduction to Astrology.

Friends, kindly try to understand what I explain to you about Astrology. Then you can decide whether Astrology is important or not? Advice through Astrology has always been beneficial in taking important decisions and shaping important events in my life. This is why I was attracted towards Astrology. As I have studied this sacred Science of Astrology thoroughly, I am able to give advice to the disturbed and needy people. I am also trying to spread the message of Astrology for the benefit of mankind also.

I always believe that if karma is performed with the help of “Time” and “Bhagya” you will surely get the favorable results.

To believe in Astrology entirely depends upon you and it is your BIRTH RIGHT too. Every thing has a good or bad side, just like a piece of coin. It is you who has to decide what is good or bad for you. There are positive as well as negative sides in all the subjects and Astrology cannot escape from that. So it is your decision if you want to believe in Astrology, or not. There are staunch believers of Astrology and there are some who do not believe in this sacred science. But in my 33 years of experience I have found that every human being believes in Astrology directly or indirectly.

Western or Tropical Astrology gives “The Art of Judging Occult Influences of Stars upon Human Affairs”. Hindu or Sidereal Astrology gives “PHAL JYOTISH” which means science of the scientific effects of the stars, in short “BHAVISHYA” or forecasts of the Planets or Stars on human life. Hindu Astrology is unique in predicting the events, as it has its own specialty and art of predictions. Hindu astrology has “Yogas” (Planetary combinations), “Astakvarga” and”DASHA SYSTEM” which is unique and not found in any Systems of Astrology except INDIA.

It is very interesting to know that with the help of this sacred Science of Astrology, you can improve your physical, mental and spiritual power (Shakti).

Human beings do their “Karma” (Purushartha) for happiness (Sukha). But by do only doing Karma, we cannot claim that we will get happiness (Sukha). Only with the help of “BHAGYA” (Prarabdha) or what we call FATE, the results of our Karma are fruitful

 

 

When you go to the temple, you see a Murti (Idol) of God made out of stone or metal or in a frame on an ordinary printed paper. If you have faith in this idol or statue (Murti), then it works like a miracle or divine power (DAIVI SHAKTI). Without FAITH, this idol or statue for you will be only stone or a piece of paper. Here I would like to stress, that you must have faith and trust, if you want to take advantage of such divine powers; whether in consultations of Astrology, idols of God or Goddesses, Mantra, Yantra, or Tantra.

 

Remember that when you have “TIME” + “BHAGYA” + “FAITH” with “TRUST” and the right “KARMA”, it will give you the wonderful desired results with fulfillment of life.

 

Somewhere I have read that “Man is the architect of his own future” This means (Arthartha) that man can make his own future with the help of Karma (deeds or Actions), but I personally believe that “without the ‘BHAGYA’ (fate), Karma will be weaker and without the Karma, the Bhagya (fate) will be blind”. Then the question arises, who is stronger out of Bhagya and Karma? To get a service or job easily, is called Bhagya, and to continue that service is the Karma. Bhagya and Karma run parallel. Karma and Bhagya are like two wheels of a vehicle and that’s why through Astrology, we have to first find out the whole “Bhagya Chakra” and according to that we can perform Karma to get the best fruitful results.

 

I will now give you a practical (proven) example of this Science of Astrology..

 

1)        Bharati (Tide) and Ott (ebb) on Purnima (Full moon) and on Amavasya (no moon) takes place because of the effects of the MOON. This is a proven fact.

 

2)        Female menstrual period always takes place once in a month with an accurate cycle of 28 days. We can prove this with the help of principles of Astrology very easily. This menstrual takes place when Gochar (transiting) Moon passes through the female’s natal Mars in her horoscope (Birth chart) for healthy women.

 

3)        We know through Medical Science that a pregnant woman delivers a child after nine months and ten days. If you count 30 days in a month then the total will be 280 days, Here once again we can prove that 28 day cycle of the Moon gives 280 days in 10 months. (at the rate of 28 days Moon cycle in 10 months).

 

4)        It is customary in our Nirayan or Hindu Astrology to give the child’s name according to the MOON sign at the time of birth. It may be given from the 12 signs of the zodiac starting from Aries to Pisces (Mesha to Meen). As per the Medical Science, the doctors give the date of delivery with the help of the last menstrual period in the same way we, the astrologers, also can give the accurate delivery date through the position of the moon sign of a pregnant woman. Let me give an example. Please find out your mothers Moon sign (Rashi), and then find out from that Rashi (moon sign), a Ghatastakam, means Ghatak Tithi (Indian lunar day) of your mother, and that Ghatak Tithi will be your birth tithi, and sometimes a plus or minus of (before and after) a main Ghatak Tithi will be your birth tithi and from birth tithi you can count easily the birthdate. We have proved this in thousands of cases (Tithi means Indian Lunar days).

 

5)        In bright days (Shukla Paksha) from Ekam to Purnima, first bright lunar day to bright 15th lunar day, ill people will get fast cure because moon is more nearer to the sun and in Krishna Paksha (dark lunar days) from the first dark day to 15th dark lunar day (ekam to Amavasya) ill people may not get fast cure or recovery. Especially in chronic diseases, I have to start treatment in suda (bright days) or Shukla Paksha and I get good results and in acute diseases I found out that cure does not respond well in dark days (Vad or Krishna Paksha).

 

6)        You all know that there is a triangle of Mind, Body and Soul. I found out that more deaths occur on Amavasya (new moon day) and Purnima (full moon day). In these cases we found out that astrological conjunction of the Sun + Moon in a same Rashi on Amavasya day and a Sam, Saptak Yuti (opposition) on Purnima means Sun and Moon in opposition, and so we call both a conjunction of the SUN (Soul or Atma) + Moon (mind), cuts off the relations with the body, then death takes place.

 

7)        An expert astrologer will predict and detect accurately the type of disease or sickness with the help of a person’s horoscope. An astrologer does not ask questions regarding the sickness of the patient. Without asking any questions or even in absence of the patient, an efficient astrologer detects his sickness or diseases very easily and accurately with the help of his horoscope. This is reverse in medical field. A patient has to reply to the questions asked by the doctor, and only then the doctor can decide what prescriptions are to be given to the patient. There is a great difference in medical science, say a doctor and Astrology, say an Astrologer. Astrologer is in a position to forecast well in advance regarding the health, sickness or diseases of a person. In Medical Science, with the help of symptoms of the patient and replies given by the patient, the doctor decides the type of the sickness and then he prescribes the medicines.

 

In this way we can prove that Astrology is much more important in present days and lastly I have to say that “Astrology” is the mother of all sciences.

Dr.Sudhir Shah 

13-12-2008

%d bloggers like this: