Monthly Archives: જૂન 2014

રાણા વ્યાસજીની – આચાર્યજી શ્રી મહાપ્રભુજીની બૈઠક – ગોધરા

2014 Godhra Visit 22-6 to 23-6

 

રાણા વ્યાસજીની – આચાર્યજી શ્રી મહાપ્રભુજીની બૈઠક – ગોધરા

આ સ્થાન મૂળ એક મુસલમાન બાઈનું હતું। આ બાઈને તે વખતના
વૈષ્ણવ કાર્યકરોને આ સ્થાન ખરીદી લેવાની વિનંતી કરતાં કહ્યું હતું કે
” અહીં કોઈ તેજસ્વી એવા ધર્મ ગુરુના ધોતી ઉપરણાનાં દર્શન થયા છે.,
અગ્નિના ભડકા – જવાળા જણાય છે. માટે તમો આ સ્થાન લઇ લો.
તમારા આ દેવને અરોગાવા માટે સરસ દૂધ આપતી ગાય પણ આપું છું.
આ એકજ બેઠકજી એવાં છે કે જે પ્રથમ માળે બિરાજમાન છે. આ બેઠકમાં
શ્રી મહાપ્રભુજી ઝૂલામાં છ માસ પોઢે છે.
23-6-2014 નાં મારી રૂબરૂ મુલાકાત સમયે વિગત જાણવા મળી તે રજુ કરી છે.

ડૉ. સુધીર શાહ નાં વંદન

શ્રી ગુંસાઈજી બેઠક મંદિર – ગોધરા

શ્રી ગુંસાઈજી બેઠક મંદિર – ગોધરા

20140623_122611-1-1

ગોધરાના મોટાભાઈજી શ્રી ગોકુલનાથજી મંદિર નો ઇતિહાસ :

ગોધરાના મોટાભાઈજી શ્રી ગોકુલનાથજી મંદિર નો ઇતિહાસ :

આજથી આશરે પોણાબસો વર્ષ પહેલાની આ વાત છે.
વજેરામભાઈ નામે એક નાગર બ્રાહ્મણ ગોધરાનાં ભાટવાડામાં વસતા હતા.
તેઓ ભક્તિભાવ વાળા હતા. તેઓને શ્રી ગોકુલનાથ ઉપર અત્યંત આસ્થા
હતી. તેઓનું જીવનચરિત્ર જોતાં જાણવા મળેલ છે કે વજેરામભાઈ એ
શ્રી ગોકુલનાથજીના સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ દર્શન કરવા સારૂ ગોકુલમાં જઈ આકરું
તપ આદરયું હતું. તેઓ છ માસ સુધી એક ઝાડ ઉપર રહયા હતા. આમ
તેઓની એકાગ્રતા અને આસક્તિ જોઇને શ્રી ગોકુલનાથજી પ્રગટ થયા હતા
અને પોતાના અનન્ય સેવક બહેન્જીરાજ મારફતે તેઓને બેઠકમાં બોલાવી
અદભુત રસનું દાન કર્યું હતું , અને સાક્ષાત દર્શન આપ્યાં હતાં .
આ શ્રી બહેન્જીરાજનું મંદિર હાલ નડિયાદ માં છે, ત્યારબાદ ત્યાંથી જે સેવા
પધરાવી આપી હતી તે સેવા એક પાલખીમાં પધરાવી ઉજૈન થઈને વૈષ્ણવો
સાથે ગોધરામાં લાવ્યા હતાં . સાથે લાવેલ દંડ તથા ટોપની સેવા જે સેવા
” પાલખી ” તરીકે ઓળખાય છે તે હાલ ભરુચી વૈષ્ણવો અલગતાથી કરે છે.
આમ વાજેરામભાઈ મોટાભાઈ તરીકે ઓળખાયા અને માનવાચક તરીકે
આ મંદિર ” મોટાભાઈજી શ્રી ગોકુલનાથજી મંદિર ” તરીકે ગોધરામાં જાણીતું છે.
શ્રી કનેયા મહાપ્રભુએ સમગ્ર વૈષ્ણવો માટે કરીને આ મનોહર સ્વરૂપ સેવા
પધરાવી આપી સેવા સરુ કરાવી હતી. ત્યારથી આજદિન સુધી ગોકુલનાથજીના
ઘરની મર્યાદા પ્રમાણે તેની સેવા થયા છે.

હાલના ટ્રસ્ટીઓ : શ્રી વિરેન્દ્રકુમાર ઓચ્છવલાલ પરીખ : મોબાઈલ – 9429211484
શ્રી સુરેશભાઈ કાન્તિલાલ શાહ : મોબાઈલ – 9427619549
શ્રી મુકેશભાઈ એન. શાહ : મોબાઈલ – 9428030115

મંદિર ટેલીફોન નંબર : 02672 – 250555
02672 – 241926

તાજેતરમાંજ 23 જૂન 2014 માં મારી રૂબરૂ મુલાકાત ગોધરા ના આ મંદિરમાં થઈ હતી,
ત્યારે ટ્રસ્ટી શ્રી વિરેન્દ્રકુમાર દ્વારા અપાયેલ માહિતી મુજબ રજુ કરેલ છે.

સર્વ વૈષ્ણવો જરૂરથી આ મંદિર ની મુલાકાત લેશો.

ડૉ. સુધીર શાહ નાં વંદન

DSC_0490

 

” Sab ka bhala ho ”

“ Sab ka bhala ho ”, Be happy… Anand mein raho.

I have learnt humility from him, as also a lot of patience and discipline.

Without the right discipline nothing can be achieved; what ever the endeavor.
Also, in the background of each action or thought, the most important is
the ‘right bhao’ (feelings, intentions, emotions) without which all is useless;
and ~
Bhao does not need money,
As also money cannot purchase Bhao;
Even God is hungry from you only for your bhao –
(Like the tales from ‘252 – Vaishnav Vartas’, where the whole energy of ShreeNathji
is centered on the Bhao and Mahabhao of His bhakts).

From : Book Zero 2 Dot

Dr. Subramanian Swamy is in favour of abolishing Income Tax or..

Just spare your valuable 3 minutes to watch this vedio and understand this :

If you agree this do share it on your page: Please remove total Income Tax or Tax exempt limit should be at least Five Lakh….even Dr. Subramanian Swamy is in favour of abolishing income tax…see his vedio here : https://www.facebook.com/photo.php?v=10152495978881600&set=vb.593921599&type=2&theater

 

 

69088 Viewers on YouTube..ShreeNathji Darshan

flowpaper_23_20140528093338914_201405280938218571

%d bloggers like this: