મોદી નું ગુજરાત ! કે મોદી નું ભારત !!

મોદી નું ગુજરાત !

કે

મોદી નું ભારત !!

મારા મતે

મોદી નું ભારત વધુ યોગ્ય રહેશે .

यह, २५ अप्रेल २०१३ को मैंने लिखा था ,( फेसबुक पर )
जो १६ मई २०१४ को सत्य होने जा रह है।
खुशी है इस बात की।
डॉ. सुधीर शाह

10320603_10152414481136600_7222142190350478309_n

Posted on 12/05/2014, in Dr.Sudhir Shah and tagged , , , , . Bookmark the permalink. મોદી નું ગુજરાત ! કે મોદી નું ભારત !! માટે ટિપ્પણીઓ બંધ છે.

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.

%d bloggers like this: