” ગજકેશરી યોગ “

” ગજકેશરી યોગ ” પર નો લેખ 28 -10 -1998 માં મે લખ્યો હતો,

 જન્મભૂમી ન્યુઝ પેપર માં તે આજે અહી આપના માટે રજુ કર્યો છે .
જ્યોતિષી ડૉ .સુધીર શાહ
20130701_145523-1_20130701171310896

Posted on 02/07/2013, in Dr.Sudhir Shah and tagged , , . Bookmark the permalink. ” ગજકેશરી યોગ “ માટે ટિપ્પણીઓ બંધ છે.

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.

%d bloggers like this: