સમય + સમજ + સંજોગ = સંતોષ

 

મારા જીવનનું સ્લોગન ….

ડૉ. સુધીર શાહ 

 

Posted on 04/12/2011, in Dr.Sudhir Shah. Bookmark the permalink. 1 ટીકા.

  1. આદરણીયશ્રી. ડૉ.સુધીરભાઈ સાહેબ

    આપનું સ્લોગન સો ટચના સોના જેવું છે.

    આપે સુંદર બ્લોગ બનાવેલ છે સાહેબ

%d bloggers like this: