આયુર્વેદ અને જ્યોતિષ નો સંબંધ..

આયુર્વેદ  માં વાયુ-વાત તત્વ,  પિત્ત તત્વ, અને  કફ તત્વ ગણાય છે 

તે જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં આધ્ય નાડી , મધ્ય નાડી અને અંત્ય નાડી ગણાય છે. 

જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં  ૨૭ નક્ષત્રો ને ત્રણ વિભાગમાં વહેંચી નખાયા છે.

આધ્ય નાડી – વાયુ-વાત તત્વ       મધ્ય નાડી – પિત્ત તત્વ        અંત્ય નાડી – કફ તત્વ 

       અશ્વીની                               ભરણી                            કૃતિકા 
       આદ્રા                                 મૃગશીર્ષ                           રોહિણી 
       પુનર્વસુ                                પુષ્ય                              આશ્લેષા 
     ઉતરાફાલ્ગુની                       પૂર્વાફાલ્ગુની                        મઘા 
        હસ્ત                                  ચિત્રા                             સ્વાતિ 
      જયેષઠા                                અનુરાધા                          વિશાખા 
        મૂળ                                  પૂર્વાષાઢા                        ઊતરાષાઢા  
       શતતારા                              ધનિષઠા                           શ્રવણ
      પૂર્વાભાદ્ર                             ઊતરાભાદ્ર                         રેવતી 

જન્મકુંડલી  મેળાપક માં  વર કન્યાની  એકજ નાડી વિવાહ યોગ્ય નથી કારણ કે એકજ 

નાડી હોતા સંતતિ થતી નથી ,તથા વંશ વૃદ્ધિ થતી નથી , તેમ શાસ્ત્રનો નિયમ છે, 

પરંતુ મારા સંશોધનમાં  આવ્યું છે કે એકજ નાડી પરંતુ ચરણ અલગ હોય તો લગ્ન થઈ 

શકે અને સંતતિ તથા વંશ વૃદ્ધિ પણ થઈ શકે.

નક્ષત્ર નાં આધારે અલગ અલગ નાડી થકી ( વિપરિત નાડી ) ગર્ભ ધારણ કરવામાં અનુકુળ રહે છે,

વાયુ – પિત્ત – કફ નો પ્રભાવ જન્મનાર બાળક પર વધુ માત્રામાં ન આવે .

 ———————————————————————————————
                                           વર 
———————————————————————————————
                           આદ્ય                  મધ્ય                 અંત્ય 
———————————————————————————————
             આદ્ય          ૦                      ૮                    ૮
કન્યા      મધ્ય           ૮                      ૦                    ૮
             અંત્ય          ૮                      ૮                    ૦
———————————————————————————————

જ્યોતિષશાસ્ત્ર માં કુંડલી મેળાપક માં નાડી ને ૩૬ માંથી ૮ ગુણાંક અપાયા છે. અને વર કન્યા વચ્ચે 

૮ માંથી ૮ ગુણાંક મળે તે બહુજ જરૂરી હોય છે. 

જે નક્ષત્રનાં પ્રભાવ માં તમે જનમ્યા હશો તે પ્રમાણે નાં વાયુ – પિત્ત કે કફ ની પ્રકૃતિ તમારી હશે. 


ડો. સુધીર શાહ

Posted on 15/07/2011, in astrology, Hot News, Medical Astrology, My Opinion, News, sharing and tagged , , . Bookmark the permalink. આયુર્વેદ અને જ્યોતિષ નો સંબંધ.. માટે ટિપ્પણીઓ બંધ છે.

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.