Monthly Archives: માર્ચ 2011

સુપરમૂને સર્જયું આ સુનામી ?? અને ડો.સુધીર શાહ શું કહે છે ….વાંચો ચિત્રલેખા માં

More detail article on Introduction of Astrology read on my website : http://www.astrologer-drsudhirshah.com/art_intro_of_astrology.html

FullMoon – SuperMoon on 19th March 2011

It’s True that on March 19 , the moon will get closer to the Earth

and

it will be a Full moon.

Richard Nolle, an astrologer who first used

the term “SuperMoon” in 1970’s to “fullmoon”, that’s all.

so on 19th March the moon is closest to the Earth.

while the moon is strong enough to  pull the occen

and creat the tides..its being little more closer is not going to affect much.

please note, This will not cause disasters.

More details : visit My web Site Article :

http://www.astrologer-drsudhirshah.com/art_intro_of_astrology.html

Dr. Sudhir Shah

કર્ક લગ્ન

કર્ક લગ્ન બાબતે જાણવા આજે પ્રયાશ કરીશું .


કર્ક લગ્ન માટે નિશ્ચિત પણે ધ્યાન માં રાખવું કે એકલો યોગકારક મંગળ બગાડવો જોઈએ નહિ .

તે છ આઠમે બારમે બેસવો જોઈ એ નહિ .

તે નીચનો હોવો ન જોઈએ  અને નીચનો હોય તો તેને નીચભંગ યોગ મળવો જોઈએ .

કર્ક લગ્ન કુંડળીમાં મંગળ નિર્માલ્ય બને , તો કુંડળી પણ નિર્માલ્ય બને .

અને મંગળ બળવાન બનતાં કુંડળી પણ બળવાન બની જાય.

મંગળ જો પાંચમે કે દશમે બેશે તો પણ એકલો મંગળ પણ ઘણું શુભ ફળ આપે. રાજયોગ નું ફળ આપે છે.

કર્ક લગ્ન પરત્વે માત્ર મંગળ યોગકારક છે.

કર્ક લગ્ન માં ત્રિકોણના અધિપતિનો યોગ પણ મહત્વનો.

કર્ક લગ્ન કુંડળી વાળાને સૂર્ય-બુધ યોગ તે બે બારમાના અધિપતિઓનો યોગ છે, આ બે-બારના

અધિપતિઓનો યોગ પૈસા ખોવડાવે છે કે દરિદ્રતા યોગ આપે છે.

ડૉ. સુધીર શાહ

નોંધ : મારા  ૩૫ વર્ષના  પ્રેક્ટિકલ અનુભવો ની ડાયરી માંથી – સંશોધન ના હેતુથી.
%d bloggers like this: