Monthly Archives: ઓગસ્ટ 2010

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની જન્મકુંડળી તથા આ વર્ષ ની જન્માષ્ટમી ઉજવો…૨-૯-૨૦૧૦ નાં રાત્રે ૧૨ પછી..

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની જન્મકુંડળી

ભાગવતના દશમાં સ્કંધ અને ત્રીજા ચેપ્ટરમાં લખાયું છે કે ચંદ્ર જયારે રોહીણી નક્ષત્રમાં હતો. વિષ્ણું પુરાણમાં 26 મા શ્લોકના પ્રથમ  ચેપ્ટરના 5 માં અંશમાં જણાવ્યુંછે કે કૃષ્ણ જન્મયા ત્યારે વદીપક્ષની આઠમ અને શ્રાવણ મહીનો હતો. હરીવંશના પાર્ટ એક અને બાવનમાં ચેપ્ટરમાં પણ ઉપરોકત વીગતો નોંધાયેલી છે. અને ઉલ્લેખ છે કે રોહીણી નક્ષત્ર મીડનાઇટનો જન્મ કૃષ્ણનો.

આમ ઉપરોકત ત્રણેય ગ્રંથોના આધારે કહી શકાય કે શ્રીકૃષ્ણ 19/20 જુલાઇ 3228 બી.સી. ના

મીડનાઇટે મથુરામાં જન્મયાં હતાં. વધુમાં જન્મસ્થળીએ પણ આ વાત નોંધાયેલી છે.

અને તેના આધારે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની જન્મકુંડળી નીચેપ્રમાણે આવશે.

વ્રષભલગ્ન,  લગ્ને ચંદ્ર , ત્રીજે કકૅ ના શુક્ર , મંગળ  અને રાહુ , ચોથે સિંહના સુર્ય ને ગુરુ ,

પાંચમે કન્યાનો બુધ ,  સાતમે વ્રુશ્ચિકની શની, અને નવમે મકરનો કેતુ .

શ્રીકૃષ્ણ ભલે શ્યામ સુંદર કારણ કે ચંદ્ર + શનીની સમસપ્તક યુતી. લગ્ન વ્રષભ તેનો માલીક શુક્ર ત્રીજે મંગળ સાથે  એટલે  આકષૅણ અદભુત હતું સાથે રાહુ પણ તેથી નાનું – મોટું સ્વરુપ – અગમ નીગમ અને ચમત્કારી ગુણો ધરાવતાં હતાં. અસંખ્ય ગોપીઓ તેમની રાસલીલા –વાંસળી ( શુક્ર + મંગળ = આટૅ કલા ) પર ફીદા હતીજ.  ગોપીઓ તેમને અનહદ ચાહતી હતી. શુધ્ધ પ્રેમ માં ખેંચાતી હતી.

વાણીનો કારક બુધ સ્વયંમ સ્વગ્રુહી થઇને તેમજ પંચમેશ તરીકે પણ બુધ પાંચમે છે. વાકચાતુર્ય અને રજુઆત-દલીલ કરવાની શક્તિ  બુધ પાંચમે ના લીધે અદભુત હતી. સમજ શક્તિ – સમજદારી અને નીણૅયશક્તિ તેમનામાં જબરદસ્ત હતી. આ શક્તિ વ્રૂષભના ચંદ્ર અને રોહીણી નક્ષત્ર ને કારણે.

સિંહના સુર્યને કારણે પ્રતાપી ગુણો હતાં જેને લઇ ને પાપીઓનો  દુષ્ટો નો નાશ કરવા શક્તિમાન. તેમજ ગુરુ સિંહ નો હોવાને લઇને ડાહ્યાસમજુ વ્યક્તિના તે મિત્ર હતાં. સુર્ય અને ગુરુની યુતી ચોથે ખાસ અગત્યતા ધરાવે છે.

દશમાનો અધિપતિ શની લગ્નને જુવે છે ,તેમજ આત્મકારક સુર્યને જુએ છે, તેમજ ધર્મના કારક ગુરુને પણ જુએ છે, અને મનના કારક ચંદ્રને પણ જુએ છે. આમ સુર્ય + ગુરુ ની યુતી ચોથે બહુજ અગત્યતા ધરાવે છે.

દુશ્મન સ્થાનનો અધિપતિ શુક્ર જે (લગ્નેશ પણ છે) ત્રીજે પરાક્ર્મ-સાહસના સ્થાનમાં રાહુ અને મંગળ સાથે યુતિમાં જે કંસમામા  ને પોતાના હાથે મ્રુત્યુદંડ આપે છે.

કૌરવો અને પાંડવો વચ્ચે લડાયેલ મહાભારત યુધ્ધમાં અર્જુનના સારથી તરીકે મીત્ર તરીકે સાથ નિભાવ્યો અને દુર્યોધન જેવા ને સજા અપાવવા ધર્મની રક્ષા કાજે – સત્યની પડખે જ રહયા.

શ્રીકૃષ્ણની કુંડળીમાં સૌથી અગત્યની બાબત હોય તો તે વ્રૂષભ લગ્ન. વાણીનું સ્થાન બીજું અને બીજા સ્થાનનો કારક બુધ સ્વયંમ જ્યારે સ્વગ્રુહી થઇને પુણ્ય સ્થાન માં 5મે (ઇંટલીજંસી નું સ્થાન ગણાય છે) હોય તો તેને કોણ પહોંચી શકે.!!

“ કર્મ કરે જા – ફળ ની આશા રાખ નહી “ , તેવો ગુરુ મંત્ર આપનાર શ્રીકૃષ્ણ એક અદભુત કહી શકાય તેવા વિશિષ્ટ વ્યકિતત્વ ધરાવતા હતાં. કારણ લગ્ને ચંન્દ્ર વ્રુષભનો રોહિણી નક્ષ્ત્ર નો . ચતુથૅશ અષ્ટમેશની યુતી તથા લગ્નેશ બળવાન અને છ્ઠાનો માલિક પણ સ્વયંમ “ અહં બ્ર્હંમાસ્મિ “ કહી શકે  છે .

વાંસળીની ધુન પર તે સમયે શ્રીકૃષ્ણ મેડિટેશન – ધ્યાન કરાવતા તેમ કહી શકાયજ, કારણ ભગવદૂ-ગીતાના છઠા અધ્યાયમાં,  દૈવી સત્સંગ પર, ધ્યાનયોગ પર , શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને સમજણ આપેજ છે.

ડૉ. સુધીર શાહ ના જય શ્રી કૃષ્ણ

નોંધ :  1. સંદેશ સાપ્તાહિક પ્રૂર્તિ માં મારા જ દ્વારા લખાયેલ તા.12-8-2001 ના, તે જાણ પુરતું.

2.   જન્માષ્ટમી ગુરુવારે  ૨-૯-૨૦૧૦ નાં રાત્રે ૧૨ પછી અને નંદ મહોત્સવ ૩-૯-૨૦૧૦ ના શુક્રવારે સવારે ઉજવવો


Alvida…5th August 2010..

Alvida….My Soul has departed to Goulok….

Vimla

Birth date : 30-5-1926  Swargvas : 05-08-2010

Do read this  : Vimla Shah

More research on krishna’s birth details..

More research on krishna’s birth details..any one can go with following details :

1)..Traditional belief based on scriptural details and astrological calculations gives the date of Krishna’s birth, known as  Janmastmi, as either 18 or 21 July 3228 BCE. Krishna belonged to the royal family of  Mathura, and was the eighth son born to the princess Devaki , and her husband  Vasudeva.  Though Krishna was born in the royal family he was brought up by yadavas . Mathura was the capital of the Yadavas, to which Krishna’s parents Vasudeva and Devaki belonged. The king Kansa, Devaki”s brother, had ascended the throne by imprisoning his father, King Ugrasena. Afraid of a Profecy that predicted his death at the hands of  Devaki”s  eighth son, he had locked the couple into a prison cell. After Kansa  killed the first six children, and Devaki’s apparent miscarriage of the seventh, being transferred to Rohini as Balarama, Krishna took birth.

Since Vasudeva believed Krishna’s life was in danger, Krishna was secretly taken out of the prison cell to be raised by his foster parents, Yasoda and Nanda in Gokul . Two of his other siblings also survived, Balaram (Devaki’s seventh child, transferred to the womb of  Rohini , Vasudeva’s first wife) and Subhadra  (daughter of Vasudeva and Rohini, born much later than Balarama and Krishna). According to Bhagavat Puran  it is believed that Krishna was born without a sexual union, by “mental transmission” from the mind of Vasudeva into the womb of Devaki. Hindus believe that in that time, this type of union was possible for achieved beings.

2)… See horoscope number 1 in Dr. B.V. Raman (1991). Notable Horoscopes. Delhi, India: Motilal Banarsidass. I do agree with raman on 20th july 3228 is the birth data of krishna.

3).. Arun K. Bansal’s research published in Outlook India, September 13, 2004.

4). Evidence for Krishna as given by : Prof. N.S. Rajaram
According to Indian sources, Krishna was a Vedic figure. He was a younger contemporary of Krishna-dvaipayana – or ‘Krishna of the Island’ – better known as Veda Vyasa – who by tradition was responsible for the organization of Vedic hymns into their four fold division, the form in which we know them today. He is also by tradition the author of the earliest version of the Mahabharata. It is worth noting that the names of some of the characters of the period are found in the literature of the period and also on some Harappan seals that Jha and I have deciphered. For example, words like Paila (Vyasa’s pupil), Akrura (Krishna’s friend), Vrishni (Krishna’s clan), Yadu (Krishna’s ancestor), Sritirtha (old name for Dwaraka) are found on seals, some of which may go back five thousand years.

The greatest barrier to a rational study of ancient Indian history continues to be a nineteenth century colonial fiction known as the Aryan invasion of India. When the ruins of Harappa and Mohenjo-Daro were discovered about 70 years ago, this was followed by a new piece of fiction known as the Aryan-Dravidian wars. Science has now fully discredited both. We now know that the Harappan Civilization came at the end of the Vedic Age. I will not go into their details here, but only mention that in these articles I totally ignore both the Aryan invasion and the idea of the Harappan Civilization as Dravidian, unrelated to Vedic. (See my book The Politics of History, Chapter 1. For a more detailed exposition.) Panini, the great grammarian mentions several Mahabharata characters including Vasudeva(Krishna), Arjuna, Nakula, Kunti and others. We find the names of Mahabharata characters in Vedic literature – Vicitravirya in Kathaka Samhita; Sikhandin Yajnasena in Kaushitaki Brahmana; Janamejaya the grandson of Abhimanyu in Aitareya Brahmana; and Pariksita in Shatapatha Brahmana. And the list is far from exhaustive.

Among Buddhist works Kunala Jataka mentions Krishnaa (i.e., Draupadi) in addition to Bhimasena, Arjuna, Nakula, Sahadeva and Yudhittila (Pali for Yudhisthira). Dhananjaya of the Kuru race (Arjuna) and Draupadi Svayamvara are referred to in Dhumakari Jataka. The same work refers also to Yudhisthira as an ancestor of the Kurus of Indapattana (i.e., Indraprastha) and also to Vidurapandita. In addition to these Mahabharata characters, Krishna himself is mentioned in Buddhist works such as Sutrapitaka and Lalitavistara. These works are often hostile to Krishna and his teachings, but the very fact they found it necessary to try to discredit him (and his teachings) shows that he was accepted as a historical figure even by them. They did not try to deny his historical existence.

Returning to the late Vedic literature, one of the most interesting references to Krishna is to be found in the ancient Chandogya Upanishad. It goes (my translation):

“Ghora of the Angirasas spoke thus to Krishna, son of Devaki (Krishna Devaki-putra) – “Hearing your words I too am now free of thirst.” And till the end of life he sought refuge in these three principles: “Thou art indestructible (akshita). Thou art eternal (acyuta). Thou art the flow of life (prana samhita).”

Krishna Devaki-putra is of course Krishna of the Mahabharata. It is worth noting that Krishna studied the Vedas under Ghora of the Angirasa clan, who seems to have inspired Krishna to develop ideas that later went into the Bhagavadgita. The Gita is essentially a summary of the Upanishads combined with the rationalism of the Sankhya philosophy. No less remarkable is the fact that there is a reference to this episode – of Ghora providing the seed of the Gita – on one of the Harappan seals. The message is ‘ghorah datah dvayuh varcah’ – meaning ‘Two essences given by Ghora’, the two essences being the Upanishads (Vedanta) and Sankhya. So in the third millennium BC, Ghora was recognized as the inspirer of this synthesis of Vedanta and Sankhya effected by Krishna in the Bhagavadgita. The important thing to note is that unlike the Harivamsha or the Bhagavata, these works – the Upanishads, the Jatakas, the Sutras or the Brahmanas – are not part of the historical tradition and had therefore no reason to use these names except familiarity. With such profuse references to Krishna and other Mahabharata characters in so many unrelated works of diverse kinds, written in different periods, there cannot be the slightest doubt that they refer to historical characters in a historical era. What remains now is to fix an approximate date for Krishna or the Mahabharata War.

Krishna’s date

Traditional scholars have always held that Kali-yuga – the Age of Kali – began in 3102 BC. Whether this refers to the date of the eighteen-day Mahabharata War or of the death of Krishna is unclear and also I feel unimportant at this time. This results in a discrepancy of about 35 years between the two, which is small in comparison with the very great age of the events we are speaking about. Several astronomers and astrologers of great eminence have attempted to arrive at the date based on astronomical references found in the epics. Professor K. Srinivasaraghavan, perhaps the foremost authority on the topic, has even determined November 22, 3067 BC as the day on which the Mahabharata War took place, but this assumes that ancient astronomical observations are exact which I chose to avoid. I am not suggesting they are wrong, only that I prefer to be conservative. Some scholars reject such an early date as c. 3100 on the ground that the Aryans came to India only in 1500 BC, and Krishna and the Mahabharata War must therefore be later. As noted the Aryan invasion theory has been discredited by science. Also, our decipherment of Harappan and pre-Harappan scripts has taken the Vedas to long before 3500 BC. So these objections can be dismissed. The one arguable issue is the discovery of an ancient submerged city at the island of Bet Dwaraka by the renowned archaeologist S.R. Rao. Rao, who identifies it with Krishna’s Dwaraka dates it to about 1500 BC. But his identification rests on insufficient grounds based on ambiguous literary interpretations. In any event, the historical references in the deciphered Harappan seals, some of which are over a thousand years older than 1500 BC make it impossible that the site found by Rao is Krishna’s Dwaraka. We can next look at Krishna’s date, from two different directions.

Since Ashvalayana mentions the Mahabharata and its authors Jaimini and Vaisampayana as ancient, at least a century must have elapsed between the War and his time. He records that in his time plants sprouted after the beginning of monsoon rains in the Hindu month of Bhadrapada. This now takes place in Jyestha or Ashadha. This goes to show that the monsoon in his time used to start in the month of Sravana instead of Jyestha as it does today – a difference of about seventy days. This is due to a well-known astronomical phenomenon called the ‘precession of the equinoxes’. Seasons fall back relative to the fixed stars (and the Hindu calendar which is based on the fixed stars) by about one day every 72 years. What this means is that the beginning of monsoon noted by Ashvalayana must have been taking place close to 5000 years ago or about 3000 BC.

Further, Ashvalayana pays homage to his teacher Kahola Kaushitaki who was the sage of the Kaushitaki Brahmana. It mentions several Mahabharata characters. It also mentions that the winter solstice – as the first day of winter is called – took place on the day on which we now celebrate the Maha-Shivaratri festival. The winter solstice now falls on December 21, and the Maha-Shivaratri comes around March 1. This is due to the precession of the equinoxes. This again means that from the time of Kahola Kausitaki, the seasons have moved by about 70 days. So, 70 times 72 or about 5000 years must have passed. This also supports a date of about 3100 BC for the Mahabharata War.

Amazingly, we even have Greek records pointing to the same approximate date. Greek travelers who came to India following Alexander’s invasion have left us some tantalizing references to Krishna and also to Indian historical records as they existed in their time. Authors like Pliny referred to Krishna as Heracles, derived from Hari-Krishna. They record that the Indian Heracles – our Krishna – was held in special honor by the Sourseni tribe one of whose major cities was Methora. We can recognize them as Shuraseni and Mathura. (Shura was the father of Vasudeva and the grandfather of Krishna.)

Indian Heracles (Krishna) is recorded by the Greeks as having lived 138 generations before the time of Alexander and Sandracottos which we may take to be c. 330 BC. Taking 20 years per generation, which is known to be a good average when ancient Indian dynasties are involved, we are led to the computation 2760 + 330 = 3090 BC which is remarkably close to the Kali date of 3102 BC. So a reckoning based on ancient Greek records takes us again to the traditional date of c. 3100 BC.

In summary, we may safely conclude that technical and literary evidence from several independent sources point to the traditional Kali date of 3102 BC as being close to the actual date of the Mahabharata War. We have therefore overwhelming evidence showing that Krishna was a historical figure who must have lived within a century on either side of that date, i.e., in the 3200-3000 BC period.

%d bloggers like this: