રજા પર જાવ છું….

મિત્રો

ઘણું લખયું  હવે થોડો આરામ લેવાની ઇચ્છા છે.

આભાર સૌનો

ડો.સુધીર શાહ


નોંધ   –  સુહાની યાદેં  1 થી  18  નીચે લિંક આપી છે  તે માણો.


Posted on 06/04/2010, in ડો.સુધીર શાહ, Fragrance of Truth.., photostrem, sharing. Bookmark the permalink. 3 ટિપ્પણીઓ.

 1. Param Pujiya Dr Sudhirbhai Shah

  dandvat pranam

  From the day one i read all your articles – very very informative and educative one. your writings are exclussive and authentic .Shuhani yade proves that you work vary hard in number of fields…great…
  i am edicted to visit your blog but now have to wait till you comeback -will miss you

 2. PUJAYA DR. SUDHIRBHAI,

  KEM CHO?
  GIVE MY REGARDS TO BHABHI,NIHAR,DEVANSHI & BABO

  WITH WARM REGARDS,
  ALPA
  BHARDWAJ
  KARNA.

 3. have a great time on your vacation.
  Thanks for sharing
  Shuhani Yade with us.
  Jai shree Krishna
  Deepa Zala

%d bloggers like this: